Intramusculaire medicatie voor snelle kalmering

Bijzondere indicaties

In crissisituaties binnen de psychiatrische setting kan intramusculaire medicatietoediening een alternatief zijn voor separatie. De keuze hierbij is die tussen een benzodiazepine en een antipsychoticum. Indien mogelijk dient de behandelaar deze keuze samen met de patiënt te maken. Indien dit niet mogelijk is, gaat de voorkeur in eerste instantie uit naar een benzodiazepine vanwege het lagere risico op subjectieve bijwerkingen. Als tweede stap kan zo nodig een antipsychoticum worden toegediend. In dit artikel wordt de richtlijn voor acute sedatie besproken die bij ggz Nijmegen wordt gehanteerd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel