Geaccrediteerde nascholing
Menu

Intoxicaties met psychofarmaca en drugs

 • 00Inleiding
 • 01Acute opvang van de intoxicant
 • 02 
 • 03 
 • 04 Toxidromen
 • 05 
 • 06 
 • 07Antidota en aanvullende medicamenteuze interventies
 • 08Inschatting ernst
 • 09Conclusie
 • 10Reacties (0)

Samenvatting

Intoxicaties met psychofarmaca, al dan niet in combinatie met alcohol en/of genotsmiddelen, komen regelmatig in de klinische praktijk voor. Vaak wordt de psychiater als eerste arts geconfronteerd met een intoxicatie. Sommige symptomen kunnen in de perifere setting medicamenteus behandeld worden, met name naloxon bij respiratoire depressie, rectaal toegediende diazepam bij ernstige convulsies en een benzodiazepine, eventueel in combinatie met haloperidol, bij agitatie. Het gebruik van overige antidota en de toediening van actieve kool en/of laxeren vinden bij voorkeur plaats in een ziekenhuis met de nodige monitoring en expertise.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs drs. W.J.C. (Wim) Verbeeck
Willemsen, A.E.C.A.B.
Kramers, C.
Baten, A.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 14 december 2015
Editie Psyfar - Jaargang 10 - editie 4 - 2015 | nummer 4

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

 • weet u hoe te handelen in het geval van een acute intoxicatie
 • kunt u de symptomen van een intoxicatie herleiden tot de veroorzakende geneesmiddelen of geneesmiddelgroepen
 • kent u de voor de psychiatrie meest relevante antidota en doseringen
 • bent u op de hoogte van veranderingen in de fysiologie gedurende een intoxicatie