Geaccrediteerde nascholing
Menu

Interacties tussen opiaten en serotonerg werkende antidepressiva

Bij de combinatie van serotonerg werkende antidepressiva met opiaten wordt door medicatiebewakingssystemen vaak gewaarschuwd voor serotonerge toxiciteit die kan resulteren in het ontstaan van het serotoninesyndroom. Er zijn drie manieren waarop de serotonineactiviteit gestimuleerd kan worden: heropnameremming, afbraakremming en stimulatie van de afgifte van serotonine. De kans op het serotoninesyndroom is het grootst wanneer middelen gecombineerd worden die de serotonerge activiteit op verschillende manieren stimuleren. De opiaten dextromethorfan, methadon, fentanyl, pethidine en tramadol kunnen de serotonerge activiteit stimuleren door remming van de heropname van serotonine. Mogelijk stimuleren opiaten ook de afgifte van serotonine door remming van gaba-neuronen (gamma-aminoboterzuur). Voor de praktijk geldt dat met name de combinatie van mao-remmers (monoamineoxidase) met de genoemde opiaten vermeden moet worden. Daarnaast moet de combinatie van paroxetine of fluoxetine met tramadol vermeden worden vanwege een negatieve impact van deze middelen op de pijnstillende werking van tramadol.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren