Geaccrediteerde nascholing
Menu

Interacties tussen anti-epileptica en anticonceptiva

Door op 23-09-2014

Het gebruik van gecombineerde hormonale preparaten (anticonceptiva) is een algemeen geaccepteerde vorm van geboortecontrole, die echter gevoelig is voor interacties. Met name anti-epileptica kunnen via farmacokinetische interacties de effectiviteit van anticonceptiva verminderen. Anti-epileptica die, voor zover bekend, geen klinisch relevante effecten op de effectiviteit van anticonceptiva uitoefenen zijn gabapentine, pregabaline, levetiracetam, lacosamide en vigabatrine. De meeste andere anti-epileptica kunnen de effectiviteit van anticonceptiva verminderen door de inductie van leverenzymen. Een verhoging van de
hoeveelheid in te nemen oestrogeen en/of progestageen of een andere vorm van geboortecontrole zijn opties voor effectieve geboortebeperking.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. G.J.H. (Glenn) Dumont,
Thema Werkingsmechanisme
Publicatie 23 september 2014
Editie Psyfar - Jaargang 9 - editie 3 - 2014 | nummer 3

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

  • weet u welke anti-epileptica de effectiviteit van anticonceptiva verminderen
  • weet u via welk mechanisme de effectiviteit verminderd wordt
  • weet u welke opties er zijn wanneer er sprake is van een interactie tussen anti-epileptica en anticonceptiva