Geaccrediteerde nascholing
Menu

Interacties tussen analgetica en serotonerg werkende antidepressiva

NSAID’s maar ook salicylaten hebben een groot risico op gastro-intestinale bijwerkingen die kunnen
variëren van milde klachten als misselijkheid, buikpijn en zuurbranden tot ernstige maagulcera die tot perforaties en/of maagbloedingen kunnen leiden. De combinatie van een SSRI en een NSAID of salicylaat veroorzaakt een verhoogd risico op maagslijmvliesbeschadigingen ten opzichte van een behandeling met alleen een NSAID of salicylaat. Bij het voorschrijven van een combinatie van deze middelen zullen elektronische voorschrijfsystemen en/of apotheekinformatiesystemen een interactiesignaal met een afhandeladvies genereren als onderdeel van de medicatiebewaking. Bij risicopatiënten dient bij deze combinatie maagprotectie in de vorm van een protonpompremmer of misoprostol te worden toegevoegd. Er zijn geen duidelijke richtlijnen voor de combinatie van een NSAID of salicylaat en andere serotonerg werkende antidepressiva als venlafaxine, duloxetine, trazodon en clomipramine. Voor adequate medicatiebewaking is het essentieel dat de behandelaar beschikt over een complete medicatiehistorie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren