Geaccrediteerde nascholing
Menu

Interacties met carbamazepine

Door op 01-12-2006

Carbamazepine is een belangrijk geneesmiddel, maar toepassing ervan vereist dat rekening wordt gehouden met eventuele comedicatie. Carbamazepine induceert het metabolisme door CyP1A2 en CyP3A4 en wordt zelf ook gemetaboliseerd door CyP3A4. Inductie van CyP1A2 en CyP3A4 kan leiden tot verminderde effectiviteit van andere geneesmiddelen die via deze enzymroutes worden omgezet. Voorbeelden zijn sommige antipsychotica, enkele antidepressiva en hormonale anticonceptie. Remming van CyP3A4 kan leiden tot toxiciteit bij een patiënt die op carbamazepine is ingesteld, terwijl inductie door andere geneesmiddelen dan carbamazepine op zijn beurt tot verminderde werkzaamheid van carbamazepine kan leiden. Een speciale categorie middelen wordt gevormd door de anti-hiv-middelen. Hier zitten zowel substraten voor CyP3A4, remmers als inductoren tussen. Zonder overleg met de hiv-behandelaar mag carbamazepine niet aan een antiretrovirale behandeling worden toegevoegd. Kennis en signalering van interacties met carbamazepine is van groot belang.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Touw, D.J.
Thema Kinetiek en metabolisme
Publicatie 1 december 2006
Editie Psyfar - Jaargang 1 - editie 4 - Nummer 4 - 2006