Geaccrediteerde nascholing
Menu

Ibogaïnebehandeling bij verslaving

risico’s en voorlichting

Ibogaïne is mogelijk effectief bij de behandeling van opiaatafhankelijkheid. Dierexperimenteel onderzoek en individuele casuïstiek laten zien dat ibogaïne het gebruik van verschillende middelen (alcohol, cocaïne en opioïden) doet afnemen. Humaan onderzoek naar de effecten van ibogaïne ontbreekt echter. Het werkingsmechanisme is niet opgehelderd, al zijn er aanwijzingen dat onder andere de kappa- en mu-opioïdreceptoren aangrijpingspunten zijn voor ibogaïne. Een behandeling met ibogaïne is risicovol, met name vanwege de cardiale bijwerkingen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren