Het serotoninetransporteiwit

Werkingsmechanisme

Serotonine is een van de belangrijke modulerende neurotransmitters in de hersenen. ‘Modulerend’ kan worden opgevat als ‘besturend’. De modulerende neurotransmitters verzorgen niet primair de functies waar ze invloed op hebben, maar besturen deze zodat ze steeds adequaat aan veranderende omstandigheden van het organisme kunnen worden aangepast. Serotonine bestuurt veel functies en is daardoor ook van belang bij tal van aandoeningen, zie tabel 1. Tabel 1 is zo uitgebreid en de betrokken functies zijn zo divers, dat Murphy et al.1 toevoegen: ‘en verder bijna alles’. Serotonine vervult die functies niet alleen in of via de hersenen, maar ook bijvoorbeeld in of via de darmen, waar 90% van de serotonine zich bevindt, via de bijnierschors, en via serotoninebevattende cellen in onder andere de longen, het hart, de bloedvaten, bloedplaatjes en pancreas.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel