Geaccrediteerde nascholing
Menu

Het opstellen van een landelijk geldende clinical rule: evaluatie van de werkwijze aan de hand van de clinical rule clozapine

Ondersteuning bij het monitoringproces van clozapinetherapie is mogelijk met een beslissingsondersteunend systeem (cdss), waarbij de selectiecriteria zijn geformuleerd in clinical rules. Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een werkwijze voor het opstellen van landelijk geldende clinical rules, aansluitend bij de eerder gevalideerde methode voor een lokale ontwikkeling ervan. De hierbij opgestelde werkwijze is getoetst op een clinical rule betreffende clozapine en is gebaseerd op een Plan-Do-Check-Actcyclus. Hierbij vindt beoordeling op de inhoud van de clinical rule plaats door een nationaal expertteam. Dit team is belangrijk bij het bereiken van consensus over het kwantificeren van de kwalitatieve criteria uit de richtlijn voor gebruik van clozapine. De voorgestelde werkwijze is geschikt gebleken. Het opstellen van een landelijk geldende clinical rule is weliswaar arbeidsintensief, maar noodzakelijk, omdat hierbij ‘centraal’ werk wordt verricht dat bij ontbreken op iedere locatie opnieuw had moeten plaatsvinden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren