Het cross-overonderzoek

Methodologie

In deze aflevering van de methodologie-serie wordt de cross-overtrial besproken, een onderzoeksopzet waarin iedere deelnemer zowel het te onderzoeken middel als een vergelijkingsmiddel, zoals een placebo, gebruikt. Van iedere patiënt worden de twee onderzoeksperiodes met elkaar vergeleken, waardoor elke patiënt zijn eigen controle vormt. Dit voorkomt bias en confounding doordat de vergelijkingsgroepen aan elkaar gelijk zijn. Het is een onderzoeksopzet die gebruikt kan worden bij chronische aandoeningen waarbij de behandeling vooral gericht is op symptoombestrijding. Het kan in die gevallen een efficiëntere onderzoeksopzet zijn dan het meer traditionele parallelle onderzoek.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Download bij dit artikel