Het antidepressieve werkingsmechanisme van een lage dosis ketamine

Werkingsmechanisme

De sterke en snelle effecten van ketamine op de stemming en op suïcidaal gedrag bij therapieresistente patiënten stelt ons voor de vraag welke mechanismen hiervoor verantwoordelijk zijn. De ontdekking dat ketamine in dezelfde tijdspanne als de antidepressieve effecten het aantal synaptische connecties in bepaalde hersengebieden versterkt, verlegt de focus van de monoaminerge neurotransmissie naar de synaptogenese als een fundamenteel proces in de behandeling van depressieve patiënten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel