Herstel na remissie van een eerste-episodepsychose na 7-jaars follow-up van een vroege dosisreductiestrategie of onderhoudsbehandeling

Langetermijnfollow-up van een 2-jaars gerandomiseerde klinische trial

Wisselend

Winnaar Dr. Peter Moleman Penning 2014

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel