Gynaecomastie

Werkingsmechanisme

Gynaecomastie is een aandoening die bij mannen relatief vaak voorkomt, als fysiologisch verschijnsel, maar ook als uiting van een onderliggende aandoening of ten gevolge van geneesmiddelgebruik. Een verstoring van de balans tussen vrije oestrogenen en vrije androgenen ligt ten grondslag aan dit vaak cosmetisch belastende fenomeen. Kennis van de verschillende oorzaken is van belang om een goede evaluatie te maken en oorzakelijke factoren tijdig te kunnen behandelen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel