Geaccrediteerde nascholing
Menu

Guanfacine voor de behandeling van ADHD bij kinderen en adolescenten

Door op 15-06-2017

Guanfacine (Intuniv®), een selectieve alfa-2a-agonist, is geregistreerd voor de behandeling van ADHD bij kinderen en adolescenten bij wie onvoldoende respons optreedt bij behandeling met psychostimulantia of die deze behandeling niet verdragen. Guanfacine wordt goed verdragen en de meeste bijwerkingen zijn mild van aard. De meest voorkomende bijwerking is somnolentie. Het levermetabolisme speelt een belangrijke rol bij de klaring van guanfacine, waardoor gelijktijdig gebruik met CYP3A4/5-remmers of -inductoren invloed kan hebben op de spiegel van guanfacine. Op basis van gegevens uit placebogecontroleerde onderzoeken blijkt dat guanfacine als monotherapie effectiever is dan placebo. Echter, direct vergelijkende onderzoeken met andere ADHD-geneesmiddelen ontbreken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Groothedde-Kuyvenhoven, M.M.
Thema Kinderen en jeugdigen
Publicatie 15 juni 2017
Editie Psyfar - Jaargang 12 - editie 2 - 2017 | nummer 2