Geaccrediteerde nascholing
Menu

GHB

Door op 16-03-2018
  • 00Inleiding
  • 01Toegenomen gebruik
  • 02Werkingsmechanisme en metabolisme
  • 03GHB-intoxicaties
  • 04GHB-afhankelijkheid en onthouding
  • 05Differentiële diagnostiek en behandeling van GHB-onthouding
  • 06Conclusie
  • 07Reacties (1)

Samenvatting

Vanwege de toegenomen populariteit van gammahydroxyboterzuur (ghb) als partydrug is de laatste jaren ook het aantal patiënten met ghb-gerelateerde complicaties zoals intoxicaties, afhankelijkheid en onthoudingssyndromen toegenomen. Zowel ghb-intoxicaties als onthoudingssyndromen kunnen zeer ernstig verlopen en met veel agressie gepaard gaan, maar ze zijn zelden fataal. In dit artikel wordt ingegaan op de farmacologische eigenschappen van ghb en de neurobiologische verklaring van ghb-gerelateerde complicaties. Daarnaast krijgt u handvatten aangereikt voor diagnostiek en behandeling van ghb-gerelateerde complicaties.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs dr. M.S. (Martijn) van Noorden
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 16 maart 2018
Editie Psyfar - Jaargang 13 - editie 1 - 2018 | nummer 1

Leerdoelen

Na bestudering van dit artikel
•    kent u de farmacologische eigenschappen van GHB
•    begrijpt u het werkingsmechanisme van GHB in de hersenen
•    kent u het neurobiologisch verklaringsmechanisme van het ontstaan van GHB-gerelateerde complicaties zoals intoxicaties en onthouding