Geaccrediteerde nascholing
Menu

Genetisch polymorfisme en antipsychotica

Door op 01-06-2007

Antipsychotica worden doorgaans uitgebreid gemetaboliseerd in het lichaam. Betrokken enzymen zijn CYP1A2 (clozapine, olanzapine), 2D6 (perfenazine, haloperidol, zuclopentixol, risperidon, sertindol, aripiprazol), 3A4 (haloperidol, olanzapine, sertindol, quetiapine, ziprasidon, aripiprazol). Traag metabolisme voor 2D6 heeft gevolgen voor de dosering van haloperidol, perfenazine, sertindol en aripiprazol. Verder moet rekening worden gehouden met inductie of remming van CYP1A2 (clozapine, olanzapine) en CYP3A4 (vrijwel alle antipsychotica).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Touw, D.J.
Thema Kinetiek en metabolisme
Publicatie 1 juni 2007
Editie Psyfar - Jaargang 2 - editie 2 - Nummer 2 - 2007