Geaccrediteerde nascholing
Menu

Gedragsstoornissen bij dementie

Door op 12-12-2011

Neuropsychiatrische symptomen, in de Engelstalige literatuur behavioral and psychological symptoms of dementia (bpsd), komen bij meer dan 90% van de patiënten met dementie voor. Meta-analyses naar de verschillende groepen psychofarmaca voor bpsd laten slechts een beperkte werkzaamheid zien. De meeste antipsychotica hebben een beperkt effect op globale bpsd en agressie, werkzaamheid bij agitatie wordt niet gevonden. Bovendien hebben antipsychotica nadelige effecten op de cognitie en verhogen ze de mortaliteit en het risico op cva (cerebrovasculair accident). Voor de behandeling van depressie met antidepressiva is eveneens slechts beperkt bewijs, wel lijken sommige ssri’s (selectieve serotonineheropnameremmers) en carbamazepine werkzaam bij de behandeling van agitatie. Behandeling van bpsd dient zich dan ook in eerste instantie te richten op niet-farmacologische maatregelen, psychofarmaca dienen slechts kortdurend en voor specifieke symptomen gebruikt te worden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Vlagsma, R.
Dr. R.M. (Rob) Kok,
Thema Ouderen
Publicatie 12 december 2011
Editie Psyfar - Jaargang 6 - editie 4 - Nummer 4 - 2011