Geaccrediteerde nascholing
Menu

Gedragsproblemen bij oudere verpleeghuispatiënten met dementie die worden behandeld met antipsychotica

Hoewel antipsychotica veel worden voorgeschreven bij de behandeling van gedragsproblemen bij patiënten met dementie, is onderzoek naar het beloop van deze symptomen in verpleeghuizen schaars. In dit artikel beschrijven we het beloop van gedragsproblemen tijdens de behandeling met antipsychotica in een grote steekproef van oudere verpleeghuispatiënten met dementie. De studie werd uitgevoerd met behulp van een database met meer dan 40.000 beoordelingen van meer dan 10.000 verpleeghuisbewoners in Nederland. In totaal werden 556 patiënten die begonnen met antipsychotica onderzocht. Van hen verbeterde de gedragsscore bij 101 patiënten (18,2%), terwijl de score verslechterde bij 260 patiënten (46,8%) na drie maanden, vergeleken met de score vóór de therapie. Patiënten met ernstige gedragsproblemen lieten vaker een verbetering zien dan patiënten met milde stoornissen. Na het staken van het gebruik van antipsychotica bleven 352 van de 520 patiënten (68%) stabiel of verbeterden zelfs na drie maanden in vergelijking met hun scores vóór het staken. Zes maanden na staken was nog steeds 58% stabiel of verbeterd. Tijdens de behandeling van verpleeghuisbewoners met dementie met antipsychotica neemt de ernst van de meeste gedragsproblemen bij de meeste patiënten toe, met slechts bij één op de zes patiënten verbetering. Samenvattend geven deze resultaten aan dat de invloed van antipsychotica op het beloop van gedragssymptomen bij verpleeghuisbewoners met dementie beperkt is. Gezien deze resultaten en de huidige kennis over belangrijke korte- en langetermijnrisico’s zouden behandelaars zeer terughoudend moeten zijn met het voorschrijven van antipsychotica voor probleemgedrag.

 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren