sluiten Om www.psyfar.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid

Gedragsproblemen bij kinderen met anti-epileptica

Kinderen en jeugdigen

Wat is de relatie tussen het gebruik van anti-epileptica en gedragsstoornissen bij kinderen met epilepsie? Psychopathologie, gedrags- en cognitieve stoornissen komen bij kinderen met epilepsie veel voor. Het optreden hiervan is geassocieerd met meerdere factoren: enerzijds ziektegerelateerde variabelen waaronder anti-epilepticagebruik en anderzijds psychosociale variabelen. Anti-epileptica kunnen directe effecten hebben op gedrag en cognitie en indirecte effecten (door interactie met andere ziektegerelateerde dan wel psychosociale variabelen). De beschikbare studieresultaten in de literatuur zijn onvoldoende (o.a. door methodologische verschillen) om een duidelijke oorzakelijke relatie te kunnen leggen tussen anti-epilepticagebruik en gedragsstoornissen. Toch wordt gepoogd om aan te geven hoe de individuele anti-epileptica geassocieerd zijn met specifieke gedragsmatige bijwerkingen. Hierbij wordt een indeling gemaakt op grond van mogelijke onderliggende werkingsmechanismen. Consequenties voor de praktijk worden belicht en de psychiatrische behandeling bij kinderen met epilepsie wordt besproken.
 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel

Inloggen