Geaccrediteerde nascholing
Menu

Gedeelde besluitvorming en therapietrouw bij medicamenteuze behandeling

Door op 14-12-2015

Samen kiezen welke medicatie het meest is aangewezen en hierover samen een beslissing nemen, is steeds meer conform de professionele standaard. De praktische uitvoering van gedeelde besluitvorming met betrekking tot medicamenteuze behandeling staat evenwel nog in de kinderschoenen. Wetenschappelijk onderzoek is nog beperkt, wel komen diverse initiatieven van de grond. Het samen optrekken met patiënten en hun vertegenwoordigers is hierbij een voorwaarde, evenals training in specifieke vaardigheden. De hulpmiddelen die worden ontwikkeld, dienen enerzijds de informatieoverdracht en anderzijds het samenwerkingsproces zelf. In de psychiatrie blijken de affectieve en relationele aspecten van gedeelde besluitvorming zeker zo belangrijk. Hoe de patiënt het contact met de arts beleeft, lijkt cruciaal voor de mate van therapietrouw. Gedeelde besluitvorming kan bij patiënten tevredenheid, participatie en therapietrouw gunstig beïnvloeden. Ook artsen blijken bij gedeelde besluitvorming over het algemeen meer tevreden over het behandelproces en de uitkomsten ervan.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs G.M.A. (George) Westermann
Thema Kinderen en jeugdigen
Publicatie 14 december 2015
Editie Psyfar - Jaargang 10 - editie 4 - 2015 | nummer 4

Leerdoelen

Na bestudering van dit artikel

  • hebt u meer kennis over gedeelde besluitvorming
  • weet u dat de meeste patiënten willen participeren bij beslissingen over de behandeling
  • weet u dat gedeelde besluitvorming een positief effect kan hebben op de tevredenheid en de gezondheid van patiënten
  • weet u dat artsen in geval van gedeelde besluitvorming ook meer tevreden zijn over het behandelproces
  • hebt u meer kennis van hetgeen het bespreken van therapietrouw kan bemoeilijken en ondersteunen