Geaccrediteerde nascholing
Menu

Fractuurrisico bij SSRI-gebruik

Door op 15-03-2016

SSRI’s zijn de meest gebruikte antidepressiva in Nederland. Het gebruik van SSRI’s blijkt samen te hangen met een verhoogd fractuurrisico. Dit risico lijkt dosisafhankelijk en treedt snel op na start van de behandeling, waarna het bij langdurig gebruik afneemt, maar wel verhoogd blijft. De oorzaak is tot op heden niet opgehelderd. Het lijkt samen te hangen met een verhoogd risico op vallen en een directe invloed op de botfysiologie. Deze bevindingen zijn klinisch relevant, gezien het veelvuldige gebruik van SSRI’s en de impact van fracturen op de morbiditeit, mortaliteit en gezondheidskosten, vooral bij de kwetsbare ouderenpopulatie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Balemans, E.C.A.
Willems, H.C.
Thema Ouderen
Publicatie 15 maart 2016
Editie Psyfar - Jaargang 11 - editie 1 - 2016 | nummer 1

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel weet u

  • dat SSRI-gebruik het fractuurrisico verhoogt
  • de mogelijke oorzaken van de stijging van het fractuurrisico
  • bent u alert bij het voorschrijven van SSRI op het verhoogde fractuurrisico bij reeds kwetsbare patiënten