Geaccrediteerde nascholing
Menu

Forse gewichtstoename door gebruik van selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s)

SSRI’s worden regelmatig voorgeschreven bij angst- en stemmingsstoornissen. Deze middelen hebben meer bijwerkingen dan op het eerste oog wordt verwacht, zoals misselijkheid, hoofdpijn en slaapklachten. In dit artikel wordt een minder bekende bijwerking, namelijk forse gewichtstoename (meer dan 7% van het oorspronkelijke gewicht), aan de hand van twee gevalsbeschrijvingen besproken. Verschillende SSRI’s kunnen op individueel patiëntniveau zorgen voor gewichtstoename. Verschillende mechanismen liggen hieraan ten grondslag, waarbij serotonine, histamine, dopamine, noradrenaline, GABA, glutamaat, stikstofoxide (nitricoxide) en leptines een rol lijken te spelen. Het is van belang alert te zijn op gewichtstoename bij het voorschrijven van SSRI’s en zo nodig het antidepressivum te switchen, te staken, een diëtist in te schakelen en patiënt tijdig te onderzoeken op het metabool syndroom. Ook moet altijd de optie van psychotherapie bij angst- en stemmingsstoornissen worden overwogen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Anken, van. G.E.
Ravenhorst, M.
D. Ramlal
Thema Casus
Publicatie 16 maart 2018
Editie Psyfar - Jaargang 13 - editie 1 - 2018 | nummer 1