Forse gewichtstoename door gebruik van selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s)

Casus

SSRI’s worden regelmatig voorgeschreven bij angst- en stemmingsstoornissen. Deze middelen hebben meer bijwerkingen dan op het eerste oog wordt verwacht, zoals misselijkheid, hoofdpijn en slaapklachten. In dit artikel wordt een minder bekende bijwerking, namelijk forse gewichtstoename (meer dan 7% van het oorspronkelijke gewicht), aan de hand van twee gevalsbeschrijvingen besproken. Verschillende SSRI’s kunnen op individueel patiëntniveau zorgen voor gewichtstoename. Verschillende mechanismen liggen hieraan ten grondslag, waarbij serotonine, histamine, dopamine, noradrenaline, GABA, glutamaat, stikstofoxide (nitricoxide) en leptines een rol lijken te spelen. Het is van belang alert te zijn op gewichtstoename bij het voorschrijven van SSRI’s en zo nodig het antidepressivum te switchen, te staken, een diëtist in te schakelen en patiënt tijdig te onderzoeken op het metabool syndroom. Ook moet altijd de optie van psychotherapie bij angst- en stemmingsstoornissen worden overwogen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel