Geaccrediteerde nascholing
Menu

Farmacotherapie bij schizofrenie: oude en nieuwe antipsychotica, clozapine en voorbij clozapine

Oude en nieuwe antipsychotica zijn effectief bij de behandeling van symptomen van een psychose bij schizofrenie. Bij therapieresistentie is een behandeling met clozapine aangewezen. Wanneer een behandeling onvoldoende resultaat heeft dient men de behandeling kritisch te evalueren, met name waar het gaat om diagnostiek, dosis en duur van de behandeling. Het is belangrijk een behandeling met clozapine niet te lang uit te stellen. Indien ook clozapine niet effectief is zijn diverse volgende farmacotherapeutische behandelstappen mogelijk. Additie bij clozapine, volgend op de behandeling met monotherapie clozapine is een logische stap, maar ook farmacotherapie zonder clozapine is te overwegen. De wetenschappelijke evidentie voor die stappen is echter zwak te noemen. In dit artikel worden de diverse mogelijkheden besproken en wordt de lezer gewezen op een aantal aspecten die bij de uitvoering van dergelijke minder conventionele stappen aandacht behoeven.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. J.P.A.M. (Jan) Bogers,
Schulte, P.F.J.
Thema Hoofdartikel
Publicatie 11 juni 2008
Editie Psyfar - Jaargang 3 - editie 2 - Nummer 2 - 2008