Farmacotherapie bij mensen met een verstandelijke beperking

Deel I diagnostiek

Bijzondere patiënten

De groep mensen met een verstandelijke beperking wordt gekenmerkt door verschillende niveaus van functioneren en verschillende genetische aandoeningen. Dit maakt eenduidige diagnostiek lastig van psychiatrische aandoeningen die bij die groep wel veel voorkomen maar zich vaak atypisch uiten. Veelal wordt er een beroep gedaan op een arts of psychiater en gevraagd om het geven van medicatie omdat er sprake kan zijn van problematisch gedrag waarvan men denkt dat psychofarmaca de oplossing bieden. In een introductie op het onderwerp worden de definitie, indeling, etiologie van de verstandelijke beperking beschreven en een aanzet gegeven tot diagnostiek van bijkomende problematiek.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Download bij dit artikel