Geaccrediteerde nascholing
Menu

Farmacotherapie bij kinderen en jeugdigen met een posttraumatische stressstoornis

Door op 16-06-2014
 • 00Inleiding
 • 01
  Klinisch beeld
 • 02
  Psychobiologie van PTSS
 • 03Tijdstip en focus van farmacotherapeutische interventies
 • 04
  Bespreking
 • 05Reacties (0)

Samenvatting

Kinderen en jeugdigen kunnen zowel na het meemaken van schokkende gebeurtenissen als door het herhaaldelijk ervaren van ingrijpende gebeurtenissen uiteenlopende reacties laten zien die niet altijd voldoen aan de inclusiecriteria van een posttraumatische stressstoornis maar wel eenzelfde impact hebben op hun functioneren en als zodanig worden behandeld. Traumabehandeling bij minderjarigen is in eerste instantie psychologisch van aard. Goed onderzoek naar farmacotherapeutische interventies ontbreekt vrijwel geheel. Het besluit tot en keuze van medicamenteuze behandeling bij traumagerelateerde klachten berust vooral op klinische ervaring en een zorgvuldige afweging van potentiële voor- en nadelen in goede afstemming met het kind, de jeugdige en diens gezin.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs G.M.A. (George) Westermann
Thema Kinderen en jeugdigen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 16 juni 2014
Editie Psyfar - Jaargang 9 - editie 2 - 2014 | Nummer 2

Leerdoelen

Na bestudering van dit artikel:

 • realiseert u zich dat het concept en het beeld van PTSS bij minderjarigen minder vastomlijnd is dan bij volwassenen en hebt u meer kennis van de verschijningsvormen en differentiaaldiagnose
 • vindt u bevestigd dat farmacotherapie van PTSS bij deze doelgroep in de behandeling in eerste instantie slechts een beperkte plaats inneemt
 • bent u zich ervan bewust dat desondanks medicatie in tweede instantie meerwaarde kan hebben
 • kunt u uw medicatieadvies mede baseren op wat onderzoek laat zien en ervaringsdeskundigen ter overweging hiervoor meegeven