Geaccrediteerde nascholing
Menu

Farmacotherapie bij kinderen en adolescenten met angststoornissen

Door op 15-09-2008

Angststoornissen behoren tot de meest voorkomende psychiatrische stoornissen op de kinderleeftijd, zijn vaak persistent en zijn geassocieerd met een aantal negatieve uitkomsten. Effectieve behandeling is dus gewenst. Dit artikel presenteert een overzicht van placebogecontroleerde onderzoeken naar de medicamenteuze behandeling van de sociale fobie, de gegeneraliseerde angststoornis en de separatieangststoornis bij kinderen en adolescenten. Praktische implicaties worden besproken.
Behandeling van deze angststoornissen begint in principe met psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie (CGT). Indien deze interventies onvoldoende effectief blijken te zijn, kan worden gekozen voor een medicamenteuze behandeling.
Samengevat kan worden gezegd dat klassieke antidepressiva niet werkzamer zijn dan een placebo. Onderzoeken naar het behandeleffect van benzodiazepineagonisten hebben dezelfde uitkomst, maar onderzoeken naar het behandeleffect van SRI’s laten alle een superieure werkzaamheid zien ten opzichte van placebo. Het bewijs voor behandeleffect van SRI’s bij kinderen en adolescenten met een sociale fobie, separatieangststoornis en gegeneraliseerde angststoornis is sterk. SRI’s zijn als farmacotherapeutische interventie van deze angststoornissen derhalve middelen van eerste keus.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs G. (Gwen) Dieleman
Thema Bijzondere patiënten
Publicatie 15 september 2008
Editie Psyfar - Jaargang 3 - editie 3 - Nummer 3 - 2008