Geaccrediteerde nascholing
Menu

Farmacologische en farmacotherapeutische verschillen tussen mannen en vrouwen

Door op 26-09-2023
 • 00Inleiding
 • 01Gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen
 • 02Geneesmiddelenonderzoek en vrouwen
 • 03Sekseverschillen en farmacologie
 • 04Sekseverschillen en bijwerkingen
 • 05Overige factoren
 • 06Beschouwing en conclusie
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Mannen en vrouwen verschillen biologisch van elkaar, meer dan alleen op gynaecologisch en andrologisch vlak. Dit verklaart ook het verschil in prevalentie, symptomatologie van aandoeningen en de respons op (farmaco)therapie tussen mannen en vrouwen. Het is aannemelijk dat verschillen in farmacokinetiek en dynamiek leiden tot een verschil in respons op medicatie. In de richtlijnen wordt hiermee weinig rekening gehouden. Dat hangt samen met een kennishiaat op het gebied van seksespecifieke farmacotherapie, wat gedeeltelijk het gevolg is van het voorheen excluderen van vrouwen in de vruchtbare leeftijd bij klinisch geneesmiddelenonderzoek. Tegenwoordig zijn vrouwen vertegenwoordigd in geneesmiddelenonderzoek, maar is het aandeel vrouwen niet altijd representatief voor de ziekteprevalentie. Ook worden bij de dataverwerking niet altijd seksespecifieke analyses verricht/gepubliceerd. Seksespecifieke doseeradviezen zijn beperkt. Daarom is het van belang kennis te hebben van de farmacologische sekseverschillen en zich ervan bewust te zijn dat vrouwen op een andere manier kunnen reageren op een standaarddosering dan mannen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Abadier, M.
Visser, L.E.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 26 september 2023
Editie Psyfar - Jaargang 18 - editie 2023-3 - 2023 | nummer 3

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

 • hebt u inzicht in enkele gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen
 • weet u waarom er relatief gezien minder bekend is over de invloed van medicatie op het vrouwenlichaam
 • weet u waarom rekening houden met sekse nodig is om gepersonaliseerde zorg te kunnen leveren
 • bent u in staat om de farmacologische verschillen tussen mannen en vrouwen te beschrijven
 • begrijpt u dat vrouwen anders op een geneesmiddel kunnen reageren en hebt u handreikingen om hiermee om te gaan in de praktijk