Geaccrediteerde nascholing
Menu

Farmacokinetiek bij patiënten met anorexia nervosa

Door op 12-09-2011

Anorexia nervosa heeft verstrekkende somatische consequenties. Dit is van invloed op de wijze waarop het lichaam met geneesmiddelen omgaat. Door fysiologische veranderingen kunnen absorptie, distributie, metabolisme en excretie ingrijpend veranderd zijn. Veranderingen van deze farmacokinetische parameters zijn niet goed onderzocht. Hierdoor tasten wij in het duister over de aard, grootte en consequenties van deze veranderingen. Bij het starten van elke farmacotherapie dient hier rekening mee gehouden te worden. Farmacotherapie is bij deze patiënten in de regel off-label. In voorkomende gevallen zal voorzichtig gedoseerd dienen te worden en bij voorkeur worden bloedconcentraties van de geneesmiddelen bepaald.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Stoker, L.J.
Thema Overig
Publicatie 12 september 2011
Editie Psyfar - Jaargang 6 - editie 3 - Nummer 3 - 2011