Geaccrediteerde nascholing
Menu

Farmacogenetica van psychofarmaca en het belang van etniciteit

Gedurende de evolutie van de mens zijn er mutaties in het DNA opgetreden die van invloed kunnen zijn op de metaboliseringssnelheid van psychofarmaca. Een groep enzymen die voor een belangrijk deel verantwoordelijk is voor de omzetting van geneesmiddelen wordt het cytochroom P450 (CyP) genoemd. Vooral voor CyP2D6 en CyP2C19 zijn genetische polymorfismen aangetoond die van belang zijn voor de werking en bijwerkingen van psychofarmaca. De etniciteit van een patiënt is essentieel om te weten welke mutaties binnen de genen voor CyP2D6 en CyP2C19 onderzocht moeten worden om een uitspraak te kunnen doen over de metabole capaciteit van de betreffende patiënt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren