Geaccrediteerde nascholing
Menu

Extrapiramidale bijwerkingen bij een patiënt met diabetes mellitus type I: welk antipsychoticum is te prefereren?

In dit artikel wordt de behandeling met antipsychotica beschreven van een psychotische patiënt bekend met diabetes mellitus (dm) type i, die extrapiramidale bijwerkingen (eps) heeft bij olanzapine. Daarbij worden de diverse afwegingen besproken die moeten worden gemaakt bij de keuze van een antipsychoticum. Sommige antipsychotica, met name selectieve dopamine-2 receptorantagonisten, veroorzaken mogelijk iets meer eps dan andere antipsychotica, maar geven een kleinere kans op (ontregeling van) dm. De keuze van een antipsychoticum lijkt dan een keuze tussen slechte opties. Zo’n situatie zal zich in de praktijk ongetwijfeld vaker voordoen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. J.P.A.M. (Jan) Bogers,
Starrenburg, F.C.J.
Thema Casus
Publicatie 10 september 2009
Editie Psyfar - Jaargang 4 - editie 3 - Nummer 3 - 2009