Geaccrediteerde nascholing
Menu

Een systematische review van de behandeling van chronische depressie

Adviezen voor de behandeling van chronische depressie zijn meestal gebaseerd op klinische ervaring en op de literatuur voor therapieresistente depressie. Een systematisch overzicht van de literatuur naar chronische depressie ontbreekt. Dit artikel geeft een systematisch overzicht van tien gerandomiseerde klinische trials (RCT’s) met in totaal zeventien vergelijkingen tussen antidepressiva, psychotherapie en de combinatie van beide interventies voor een behandeling van een chronische depressie. Het beste bewijs voor effectiviteit wordt gevonden voor de combinatie van psychotherapie en antidepressiva en in het bijzonder voor de de combinatie van CBASP (cognitive behavorial analysis system of psychotherapy) en antidepressiva. Het bewijs voor de werkzaamheid van zowel antidepressiva als psychotherapie afzonderlijk is zwak. Er zijn maar weinig goed uitgevoerde RCT’s zowel met antidepressiva als met psychotherapie als met de combinatie bij de chronisch depressieve stoornis. Daarom zijn de conclusies slechts voorlopig. In de studies werd meestal geen rekening gehouden met de mate van therapieresistentie van de depressie. De voorkeursbehandeling voor patiënten met een chronische depressieve stoornis is een combinatie van antidepressiva en psychotherapie, en waarschijnlijk is CBASP dan de meest effectieve psychotherapie, hoewel ook de andere psychotherapieën effectief zijn. Bepaling van de mate van therapieresistentie is wenselijk bij alle patiënten met een chronisch depressieve stoornis.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren