Geaccrediteerde nascholing
Menu

Een kwestie van doseren

Door op 07-03-2023
  • 00Inleiding
  • 01Dosisequivalentie
  • 02Dosis-responsrelatie
  • 03Conclusie
  • 04Reacties (0)

Samenvatting

Het optimaal doseren van geneesmiddelen is van groot belang voor een adequate behandeling van het onderliggende ziektebeeld. Hoger doseren dan de defined daily dose (DDD) leidt vaak wel tot meer bijwerkingen maar niet tot meer respons. Dosisequivalentie kan met meerdere methoden bepaald worden. De DDD-methode wordt het vaakst gebruikt en is breed toepasbaar, maar kan zowel tot een overschatting als onderschatting leiden in vergelijking met andere methoden. Inter- en intra-individuele verschillen zijn hierbij ook relevant. Bloedspiegelbepalingen kunnen behulpzaam zijn om de invloed hiervan zichtbaar te maken en zo de juiste dosis te kunnen kiezen. Als nieuwe geneesmiddelen op de markt verschijnen worden vaak voordelen geclaimd ten opzichte van geneesmiddelen die al langer op de markt beschikbaar zijn. In dergelijke situaties is het van belang om vooral ook naar de doseringen te kijken waarbij geneesmiddelen met elkaar vergeleken zijn. Regelmatig zijn geclaimde voordelen slechts een kwestie van doseren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Risselada, A.J.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 7 maart 2023
Editie Psyfar - Jaargang 18 - editie 1 - 2023 | nummer 1

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

  • Weet u dat u bij geclaimde voordelen van het ene ten opzichte van het andere middel eerst naar de doseringen moet kijken en of die equivalent waren
  • Weet u hoe equivalente doseringen geschat worden
  • Kent u een aantal interindividuele verschillen die relevant zijn
  • Weet u dat hoger doseren dan de DDD vaak niet tot meer respons leidt maar wel tot meer bijwerkingen