Een Hindoestaans-Surinaamse man onbehandelbare angst en agitatie

Casus

Een Hindoestaans-Surinaamse man reageert weinig en in sommige opzichten averechts op antipsychotische medicatie. Hij is wanhopig, geagiteerd en agressief ondanks het gebruik van adequate hoeveelheden haloperidol en clozapine. Benzodiazepines sederen, maar hebben geen invloed op de klachten. Na het stoppen van de antipsychotische medicatie verdwijnen de klachten in de loop van enkele dagen geheel. Vermoedelijk was sprake van een ernstige vorm van acathisie. In dit artikel worden de achtergronden van deze bijwerking besproken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Download bij dit artikel