Geaccrediteerde nascholing
Menu

Een 45-jarige verwarde man, verdacht van brandstichting

Het betreft een alleenstaande, zelfstandig wonende, 45-jarige man, met in de voorgeschiedenis tweemaal een psychotische episode met een gedwongen opname op de gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis. Beide keren gaat hij na drie weken opname met ontslag, hij weigert nazorg en vanwege de zorgmijding wordt Bemoeizorg geregeld. Bemoeizorg tracht een psychiatrische behandelrelatie op te bouwen, echter het contact met Bemoeizorg sluit hij af. Er is nu sprake van een recidief psychotische episode, waarbij cliënt brand sticht in zijn tuin. De politie verzoekt om een psychiatrische beoordeling en vraagt om opname in een psychiatrisch ziekenhuis. De psychiater neemt, na cliënt gezien te hebben, contact op met de dienstdoende Officier van Justitie voor overleg. Gelet op het ernstige strafbare feit en gelet op het uiteindelijk onsuccesvolle beloop van eerdere psychiatrische opnames, besluit de Officier van Justitie tot aanhouding van cliënt. Hierop vervalt het verzoek van psychiatrische opname en wordt een forensisch psychiatrisch traject gestart in een justitieel kader.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Heres-Pijpers, G.I.M.
Walrave, T.R.W.M.
Thema Casus
Publicatie 9 september 2020
Editie Psyfar - Jaargang 15 - editie 3 - 2020 | nummer 3