Geaccrediteerde nascholing
Menu

Dwangbehandeling met psychofarmaca

Door op 01-06-2006

Medicamenteuze dwangbehandeling is in de psychiatrie alleen mogelijk ‘voor zover dit volstrekt noodzakelijk is om gevaar voor de patiënt of anderen, voortvloeiende uit de stoornis van de geestvermogens, af te wenden’. Voorwaarden zijn dat minder ingrijpende alternatieven ontbreken, belasting en risico’s van de behandeling in verhouding staan tot het beoogde doel, en dat de behandeling doelmatig is. Gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek naar psychofarmacologische dwangbehandeling ontbreekt. Vergelijking van vrijwillig en onvrijwillig behandelde patiënten laat echter vergelijkbare werkzaamheid zien terwijl geen aanwijzingen worden gevonden voor een negatieve invloed op de latere medewerking van de patiënt. Bij weigering van orale inname kan de medicatie via een neussonde of als injectie worden toegediend. Verschillende antipsychotica, antidepressiva en benzodiazepinen staan voor injectie ter beschikking.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Schulte, P.F.J.
Thema Bijzondere indicaties
Publicatie 1 juni 2006
Editie Psyfar - Jaargang 1 - editie 2 - Nummer 2 - 2006