Geaccrediteerde nascholing
Menu

Dwangbehandeling met clozapine

Door op 18-03-2013

Bij schizofrenie is behandeling met clozapine geïndiceerd bij therapieresistentie. Veelal weigeren patiënten echter behandeling vanwege anosognosie. In dit artikel wordt een casus beschreven van dwangbehandeling met clozapine bij een patiënt met schizofrenie. Aan de orde komen intern versus extern gevaar, inschatting van wilsbekwaamheid, bopz-maatregel (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen), overleg met (wettelijk) vertegenwoordiger, overleg met geneesheer-directeur, second opinion van onafhankelijke collega, melding van dwangbehandeling aan de Inspectie, rekening houden met de wensen van patiënt en van de familie, met de patiëntvertrouwenspersoon (pvp) en de Klachtencommissie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Enterman, J.H.
Thema Casus
Publicatie 18 maart 2013
Editie Psyfar - Jaargang 8 - editie 1 - 2013 | Nummer 1