Geaccrediteerde nascholing
Menu

Duur onbehandelde psychose

Vroege interventie en het langetermijnbeloop van schizofrenie

De duur van onbehandelde psychose (DOP) kan door meerdere factoren beïnvloed worden. Eén daarvan is dat de eerste uitingen van een zich ontwikkelende psychose vaak niet-psychotische prodromale symptomen zijn en daardoor lastig te herkennen. Een langere DOP is veelvuldig geassocieerd met slechtere klinische uitkomsten, dat wil zeggen meer positieve en negatieve symptomen, minder respons op antipsychotische medicatie, minder kans op remissie en verminderd sociaal functioneren. Omdat DOP een van de weinige prognostische factoren is die je kunt veranderen, zijn hiervoor vroege detectiestrategieën ontwikkeld. Nieuw onderzoek laat mogelijk bias zien in voorgaande onderzoeken naar het nut van deze vroege detectie. Ondanks deze mogelijke bias is er meta-analytische evidentie uit gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek dat vroege interventie bij psychose zowel op korte als langere termijn gunstige effecten heeft.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Wezenberg, B.N.
Sutterland, A.L. ,
Haan, L. de
Publicatie 12 maart 2021
Editie Psyfar - Jaargang 16 - editie 1 - 2021 | nummer 1