Downbeating nystagmus tijdens het gebruik van lithium

Casus

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ontving vier meldingen van downbeating nystagmus tijdens het gebruik van lithium. Deze vorm van nystagmus kan zich presenteren als duizeligheid, een instabiele gang, dubbelzien, wazig zien en oscillopsie (het beeld dat iemand heeft van de omgeving zodra het hoofd wordt bewogen). Bij de beschreven patiënten waren deze klachten (gedeeltelijk) aanwezig. Twee patiënten herstelden volledig na het staken van de behandeling of na dosisverlaging. Eén patiënt was herstellende nadat de behandeling werd gestaakt. Bij de laatste patiënt waren de klachten vier jaar na het staken van de behandeling nog steeds aanwezig. In de literatuur worden verschillende casus beschreven over downbeating nystagmus in samenhang met het gebruik van lithium. Indien een patiënt die behandeld wordt met lithium zich presenteert met klachten van downbeating nystagmus, dient er rekening mee te worden gehouden dat het een bijwerking betreft.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel