Geaccrediteerde nascholing
Menu

Dosisreductie of omzetting naar een tweedegeneratie antipsychoticum bij chronisch psychotische patiënten

  • 00Inleiding
  • 01Gerandomiseerde klinische trial
  • 02Beschouwing
  • 03Conclusie
  • 04Reacties (1)

Samenvatting

Bij therapieresistente psychotische patiënten worden nog regelmatig hoge doses antipsychotica voorgeschreven. Als adequate dosis voor deze groep patiënten geldt een dagdosis van rond 5 mg haloperidolequivalent. Naast de bekende (somatische) bijwerkingen van antipsychotica wordt aangenomen dat hoge doses een ongunstige invloed kunnen hebben op secundaire negatieve symptomen, cognitief functioneren, welbevinden en kwaliteit van leven. Dosisreductie voor deze patiënten kan daarom heilzaam werken. Omdat verondersteld werd dat negatieve symptomen, maar ook bijwerkingen, milder kunnen worden met tweedegeneratie antipsychotica werd een trial gedaan waarbij dosisreductie van eerstegeneratie antipsychotica werd vergeleken met een omzetting naar een tweedegeneratie antipsychoticum bij een groep patiënten met schizofrenie die hooggedoseerde eerstegeneratie antipsychotica kregen voorgeschreven. Geen van deze interventies had een groot effect op symptomen. Bij het tweedegeneratie antipsychoticum was het aantal terugvallen hoger (niet significant). Terugvallen lijken vooral op te treden bij een verlaging tot onder een zekere drempeldosis, en wel 5 à 6 mg haloperidolequivalent per dag.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bogers, J.P.A.M.
Schulte, P.F.J.
Haan, L. de
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 9 september 2019
Editie Psyfar - Jaargang 14 - editie 3 - 2019 | nummer 3

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

  • weet u dat antipsychotica onderling weinig verschillen in werking;
  • kent u de adequate dosis voor chronische patiënten;
  • weet u dat dosisreductie van hoge doses bij chronische, therapieresistente patiënten met schizofrenie mogelijk is, waarbij u een indruk krijgt van het risico op een terugval;
  • weet u dat dit risico beperkt kan worden door boven een drempelwaarde voor de dosis te blijven.