Geaccrediteerde nascholing
Menu

Diagnostiek en farmacologische behandeling van psychiatrische aandoeningen en gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke handicap

Door op 01-03-2006

Psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen komen veel voor bij mensen met een verstandelijke handicap. Diagnostiek en behandeling vereisen specifieke vaardigheden. Het is van belang om bij het interpreteren van afwijkend gedrag rekening te houden met cognitief niveau, niveau van sociaal-emotioneel functioneren, het vóórkomen van atypische symptomen en de mogelijkheid van onderliggend somatisch lijden. De psychofarmacologische behandeling van psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen bij verstandelijk gehandicapten is complex. We weten slechts weinig over de gewenste en ongewenste effecten van het gebruik van psychofarmaca bij verstandelijk gehandicapten. Desondanks worden deze middelen veel voorgeschreven, vaak vanwege gedragsproblemen en andere ´off label´ indicaties. Dit is ongewenst, gezien de negatieve effecten die deze middelen bij deze patiënten kunnen hebben. Het is belangrijk dat artsen terughoudend zijn bij het voorschrijven van psychofarmaca en dit zo veel mogelijk doen op geleide van psychiatrische diagnoses. Langdurig gebruik van psychofarmaca moet zo veel mogelijk vermeden worden en dient regelmatig geëvalueerd te worden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Stolker, J.J.
E.R. (Rob) Heerdink
Thema Bijzondere patiënten
Publicatie 1 maart 2006
Editie Psyfar - Jaargang 1 - editie 1 - Nummer 1 - 2006