Geaccrediteerde nascholing
Menu

Diagnostiek en behandeling van anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornis

Een update, met aandacht voor vroegsignalering, somatiek, diagnostiek, behandeling en de rol van farmacotherapie

 • 00Inleiding
 • 01Vroegsignalering
 • 02Diagnostiek
 • 03Somatiek
 • 04Behandeling
 • 05Gewichtstoename en refeeding
 • 06Conclusie
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Eetstoornissen kunnen op elke leeftijd ontstaan, maar vooral anorexia nervosa (AN) en boulimia nervosa (BN) beginnen vaak in de adolescentie of jongvolwassenheid. Vroege onderkenning en snelle toegang tot behandeling zijn cruciaal voor een succesvol herstelproces. Verhoudingsgewijs komen eetstoornissen vaker voor bij meisjes en vrouwen. Ook jongens en mannen kunnen echter aan een eetstoornis lijden. Eetstoornissen worden bij mannen nu vaak nog onvoldoende herkend. Na zorgvuldige diagnostiek naar de aard en ernst van de eetstoornis en eventuele (onderliggende) comorbiditeit is de behandeling multidisciplinair van aard. Er dient zowel aandacht te zijn voor de somatiek waar een eetstoornis mee gepaard gaat, als voor de psychologische behandeling. Farmacotherapie kan waar nodig dienen ter ondersteuning van de overige therapie of bij comorbide stoornissen. Dwangbehandeling wordt waar mogelijk vermeden. Ook aandacht voor terugvalpreventie is belangrijk.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • bent u op de hoogte van de laatste inzichten vanuit de GGZ Zorgstandaard Eetstoornissen met betrekking tot diagnostiek van anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornis
 • kunt u met de aangeboden handvatten signalen van een eetstoornis in een vroeg stadium te herkennen
 • hebt u kennis van de somatische gevolgen van een eetstoornis en weet u hoe hierop te anticiperen
 • bent u op de hoogte van richtlijnen rondom de psychotherapeutische behandeling van anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornis conform de GGZ Zorgstandaard Eetstoornissen 
 • kunt u door inzicht in de indicatiegebieden patiënten met eetstoornissen, daar waar noodzakelijk, met aanvullende farmacotherapie behandelen