Geaccrediteerde nascholing
Menu

Depressie en suïcidaliteit bij jongeren

diagnostiek en behandeling: een casus

Door op 15-09-2016

Een bijna 16-jarig meisje wordt, na melding van suïcidaliteit bij de schoolverpleegkundige, aangemeld in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Een combinatiebehandeling in een specialistische kinderpsychiatrische setting maakt flexibel opschalen van zorgaanbod en zorgvuldig monitoren van gestarte medicatie mogelijk, zoals geadviseerd in de Multidisciplinaire richtlijn depressie bij jeugd Addendum. Medicamenteuze therapie is slecht een onderdeel van een behandeling voor jongeren met een ernstige depressie. Een zorgvuldig overweging van voor- en nadelen van medicatie is belangrijk.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Drs. V.W. (Mori) van den Bergh,
Thema Kinderen en jeugdigen
Publicatie 15 september 2016
Editie Psyfar - Jaargang 11 - editie 3 - 2016 | nummer 3

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

  • hebt u een idee van de verschillende facetten in de diagnostiek en behandeling van een ernstige depressie in de kinder- en jeugdpsychiatrie
  • bent u op de hoogte van de plaats van medicatie in de behandeling van depressie bij kinderen en jongeren
  • weet u welke geneesmiddelen geregistreerd zijn voor de behandeling van depressie bij kinderen en jongeren
  • kent u de potentieel ernstige bijwerkingen die SSRI’s bij kinderen en jongeren kunnen opleveren