Geaccrediteerde nascholing
Menu

Deprescribing van psychofarmaca in de klinische praktijk

Door op 07-03-2023

Deprescribing is het systematisch identificeren en verminderen of staken van medicatie wanneer de potentiële baten niet opwegen tegen de potentiële risico’s, waarbij rekening wordt gehouden met de status van de patiënt, diens functioneren, waarden en voorkeuren. Redenen voor deprescribing zijn veranderingen in de risk-benefitanalyse, medicatieontrouw, polyfarmacie en het ontbreken van een indicatie. Uit recent onderzoek blijkt dat patiënten vaker in gesprek willen over het afbouwen van psychofarmaca en dat zij behoefte hebben aan meer informatie over het afbouwen. Onze aanbeveling is om het afbouwen van psychofarmaca gedurende de hele behandeling op de agenda te zetten en in de ontslagbrief adviezen op te nemen over de voorschrijftermijn van de psychofarmaca en adviezen over de afbouw van de psychofarmaca. Er is helaas weinig wetenschappelijke evidentie omtrent het moment en de methode van afbouwen van psychofarmaca. Deprescribing van psychofarmaca is daarom maatwerk en een goede therapeutische alliantie is belangrijk.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Boer, J.N. de
Koomen, L.E.M.
Thema Overig
Publicatie 7 maart 2023
Editie Psyfar - Jaargang 18 - editie 1 - 2023 | nummer 1