Geaccrediteerde nascholing
Menu

Delier in het algemeen ziekenhuis

Een delier is de frequentst optredende organischpsychiatrische stoornis in het ziekenhuis. Het is geassocieerd met negatieve prognostische factoren zoals langere ziekenhuisopname, meer complicaties, cognitieve achteruitgang en overlijden. Er worden drie motorische subtypen van het delier onderscheiden: het hyperactieve type, het hypoactieve type en het gemengde type. Vooral het hypoactieve delier wordt slecht herkend. Behandeling van het delier bestaat uit het behandelen van etiologische factoren, het nemen van psychohygiënische maatregelen en het behandelen van het delier met medicatie. Een delier fluctueert over de dag. Daarom is het van belang om alle beschikbare informatie over de patiënt te gebruiken om een goed beeld te krijgen van de toestand en bedacht te zijn op een delier dat alleen nachtelijk optreedt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr, R.J. (Robert Jan) Osse
Tulen, J.H.M.
Thema Casus
Publicatie 31 december 2007
Editie Psyfar - Jaargang 2 - editie 4 - Nummer 4 - 2007