Geaccrediteerde nascholing
Menu

De ziekte van Parkinson

een neuropsychiatrische ziekte

In de afgelopen tien jaar heeft de kennis over de pathologie van de ziekte van Parkinson een enorme vlucht genomen. Met het gebruik van levodopa is niet alleen de levensverwachting maar ook het optreden van psychotische symptomen en uiteindelijk dementie toegenomen. Hoewel Parkinson nog steeds gediagnosticeerd wordt als bewegingsstoornis, suggereert de hoge prevalentie van neuropsychiatrische klachten de noodzaak tot wijziging van het concept rondom de ziekte van Parkinson. Bij de behandeling van zowel motore als neuropsychiatrische klachten dient een zorgvuldige afweging te worden gemaakt bij de in te zetten therapie teneinde een optimale behandeling te bereiken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren