Geaccrediteerde nascholing
Menu

De relatie tussen clozapine en sterfte

We onderzochten de relatie tussen clozapine en sterfte met behulp van nationale registers in Denemarken omdat de resultaten van eerdere onderzoeken tegenstrijdig zijn. Hiervoor vergeleken we de sterfte van clozapinegebruikers met die van gebruikers van andere antipsychotica, waarbij we corrigeerden voor bronnen van vertekening. In de observatieperiode van 19,5 jaar waren er 22 110 patiënten met een eerste psychose en 50 881 patiënten bij wie deze diagnose ooit gesteld was. We berekenden hazardratio’s voor sterfte (totaal, cardiovasculair en suïcide) voor zowel het antipsychoticum gebruikt op het moment van overlijden als voor het op dat moment langst gebruikte antipsychoticum. We vonden geen significant verschil tussen clozapinegebruikers en gebruikers van andere antipsychotica wat betreft totale sterfte en cardiovasculaire sterfte. Het suïciderisico was verlaagd tijdens het gebruik van clozapine. Onder hen met cumulatief gebruik van antipsychotica tot maximaal één jaar, werd het hoogste risico op suïcide gevonden bij clozapinegebruikers. Dit suggereert dat het staken van clozapine gevolgd wordt door een periode van een hoog suïciderisico. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Zalm, Y.C. van der
Termorshuizen, F.
Selten, J.P.
Thema Wisselend
Publicatie 8 maart 2022
Editie Psyfar - Jaargang 17 - editie 1 - 2022 | nummer 1