Geaccrediteerde nascholing
Menu

De relatie tussen antidepressiva en vallen

Door op 19-12-2019
 • 00Inleiding
 • 01Medicatiebijwerkingen
 • 02Achterliggende mechanismen
 • 03Complicerende factoren
 • 04Stemmingsstoornis als risicofactor voor vallen
 • 05Farmacogenetica
 • 06Medicatiebeoordeling
 • 07Beslissingsondersteuning
 • 08Meetinstrumenten
 • 09Conclusie
 • 10Reacties (0)

Samenvatting

Vallen is een veelvoorkomend en belangrijk gezondheidsprobleem bij de oudere patiënt dat veelal gepaard gaat met functieverlies, verminderde kwaliteit van leven en mortaliteit. Het gebruik van valrisicoverhogende medicatie is een van de belangrijkste risicofactoren, waarin psychofarmaca een grote rol spelen. De belangrijkste bijwerkingen waardoor antidepressiva een val kunnen veroorzaken zijn: orthostatische hypotensie, hyponatriëmie, sufheid/slaperigheid en ritme- of geleidingsstoornissen. Ook kunnen antidepressiva het risico op valgerelateerd letsel verhogen. Bij een onverwachte bijwerking of toxiciteit kan farmacogenetische analyse worden toegepast. Aangezien er over het algemeen sprake is van meerdere valrisicofactoren bij één patiënt, is het belangrijk om bij een patiënt die zich presenteert met een val een multifactoriële valanalyse te verrichten. Een medicatiebeoordeling is hiervan een vast onderdeel, waarbij het van belang is de onderliggende aandoening mee te nemen in de afweging om een medicament af te bouwen. Het hebben van een stemmingsstoornis is namelijk tevens een valrisicoverhogende factor. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Pronk, A.C.,
Velde, N. van der,
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 19 december 2019
Editie Psyfar - Jaargang 14 - editie 4 - 2019 | nummer 4

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

 • bent u in staat om medicatie als valrisicofactor te herkennen
 • heeft u kennis van het verband tussen het gebruik van antidepressiva en vallen
 • heeft u kennis van de mogelijke mechanismen waardoor antidepressiva een val zouden kunnen veroorzaken
 • heeft u kennis van de mogelijke rol die farmacogenetica kan spelen in de behandelingsafwegingen ten aanzien van antidepressiva bij patiënten met een verhoogd valrisico
 • kent u de afwegingen en stappen die bij een medicatiebeoordeling en afbouw in het kader van valpreventie gemaakt moeten worden