Geaccrediteerde nascholing
Menu

De plaatsbepaling van amisulpride bij schizofrenie en aanverwante stoornissen

Amisulpride is een van de nieuwere antipsychotica en wordt toegepast bij schizofrenie en aanverwante stoornissen. Amisulpride is effectief gebleken ten opzichte van placebo bij zowel positieve als negatieve symptomen. Er zijn kleine verschillen in de algemene werkzaamheid tussen de nieuwere antipsychotica. Met name clozapine, gevolgd door amisulpride, olanzapine en risperidon tonen enig voordeel. Het bijwerkingenprofiel van amisulpride verschilt ten opzichte van andere nieuwere antipsychotica. Amisulpride kent weinig gewichtstoename en sedatie, maar wel prolactineverhoging en QT-verlenging. Amisulpride kan alleen voorgeschreven worden indien er geen alternatief voorhanden is, omdat het in Nederland niet geregistreerd is.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Koedood, L.
Schulte, P.F.J.
Martens, H.J.M.
Thema Wisselend
Publicatie 15 september 2016
Editie Psyfar - Jaargang 11 - editie 3 - 2016 | nummer 3

Leerdoelen

Na lezing van dit artikel

  • bent u bekend met de plaats van amisulpride ten opzichte van andere nieuwere antipsychotica bij schizofrenie en aanverwante stoornissen met betrekking tot werkzaamheid en bijwerkingen
  • bent u bekend met het werkingsmechanisme van amisulpride bij positieve en negatieve symptomen van schizofrenie
  • hebt u inzicht in de regelgeving omtrent voorschrijven, verkrijgbaarheid en vergoeding van een in Nederland niet-geregistreerd geneesmiddel, zoals amisulpride