Geaccrediteerde nascholing
Menu

De plaats van farmaca bij de behandeling van depressieve kinderen en jeugdigen. De stand van zaken anno 2012

Door op 10-06-2012

De multidisciplinaire richtlijn Addendum Depressie bij jeugd uit 2009 wordt samengevat en nieuwe ontwikkelingen worden besproken. Bij lichte depressies wordt geadviseerd in eerste instantie niet medicamenteus te behandelen. Bij matig ernstige depressies verloopt het herstel sneller als medicatie wordt toegevoegd aan een psychologische behandelvorm. Bij de ernstige depressie is er veel voor te zeggen om te starten met medicatie en later een niet-medicamenteuze behandeling toe te voegen.
Uiteindelijk lijkt de prognose vooral te worden bepaald door de ernst en gecompliceerdheid van het beeld en de mate van verbetering na twaalf weken behandeling.
De percentages remissie en terugval worden gunstig beïnvloed door na de acute fase door te gaan met (voortgezette en onderhouds)behandeling gedurende minimaal zes à negen maanden, in sommige gevallen één tot twee jaar.
Behalve fluoxetine is nog geen ssri onomstreden effectief en veilig gebleken. Het risico op suïcidaliteit bij ssri-gebruik blijkt lastig te doorgronden. Dit risico vormt, indien farmacotherapie is geïndiceerd, bij zorgvuldig voorschrijven en vervolgen geen beletsel voor behandeling met deze farmaca.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Roobol, T.H.
Thema Kinderen en jeugdigen
Publicatie 10 juni 2012
Editie Psyfar - Jaargang 7 - editie 2 - 2012 | nummer 2