Geaccrediteerde nascholing
Menu

De plaats van benzodiazepinen binnen Richtlijn angststoornissen

Aangezien benzodiazepinen tegenwoordig vooral bekend zijn om hun nadelen, waaronder afhankelijkheid, valrisico, anterograde amnesie en een grotere kans op verkeersongelukken, wordt vaak vergeten dat er ook positieve indicaties voor deze middelen bestaan. Benzodiazepinen zijn effectief gebleken bij de paniekstoornis, sociale fobie, gegeneraliseerde angststoornis en sommige vormen van specifieke fobie. Een belangrijk voordeel is dat ze snel werken. In de Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen wordt deze groep middelen dan ook genoemd als evidence-based medicamenteuze behandelmethode bij deze indicaties.
Vanwege de genoemde nadelen hebben deze middelen een plaats gekregen na een lege artis uitgevoerde en niet effectief gebleken medicamenteuze behandeling met antidepressiva en een behandeling door middel van cognitieve gedragstherapie. Wanneer benzodiazepinen effectief blijken bij deze aandoening, zullen ze langdurig gebruikt moeten worden. Patiëntvoorlichting over voor- en nadelen van het instellen op deze middelen voordat de patiënt aan deze behandeling begint, is dus van groot belang.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Balkom, A.J.L.M. van
Dr. I.M. (Irene) van Vliet,
Thema Hoofdartikel
Publicatie 1 december 2006
Editie Psyfar - Jaargang 1 - editie 4 - Nummer 4 - 2006